Tips & Tricks

Descarcă noua declarație pe propria răspundere pentru ieșirea din localitate

Conform prevederilor Hotărârii nr. 24/14 Mai 2020 adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, sunt instituite în sarcina populaţiei obligaţii cu privire la libera circulaţie pe teritoriul României. Hotărârea nr. 24/14 Mai 2020 prevede în mod expres situaţiile excepționale și limitative în care populaţia poate părăsi localitatea / zona metropolitană.
Pentru justificarea acestor situații este necesară prezentarea unei declarații pe proprie răspundere.

DESCARCA aici noul model de declaratie

Motivele pentru care vom putea ieși din localitate de astazi, 15 Mai 2020:

 • Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • Deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • Deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 • Deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 • Deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • Deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • Deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
 • Deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 • Deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

MODEL editabil pentru telefon  aici 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *